Insights

Förstå hur staden rör sig.

En plattform för att samla in data, visualisera och analysera gång- och cykelmobilitet.

Förvalta smart

Att påverka förutsätt­ningarna för ökad och säker cykling borde inte vara svårt. Med Insights du kan övervaka och prioritera underhålls­insatser som t.ex. snö­röjning för ökad effektivitet.

Boka en demo

Se pendlings­mönster

Information om folkflöden är nyckeln till planering och resurs­allokering. Med Insights utforskar och upptäcker du nya samband på nolltid.

Boka en demo

Mät och kommunicera

Det är viktigt att införliva och motivera berörda parter med positiva framsteg. Med Insights kan du följa hur dina projekt presterar och får visuellt stöd för att kommunicera dina beslut.

Boka en demo

Upptäck verkligheten

Ge medborgarna möjlighet att bidra och påverka med en AI-driven rapporteringsapp.

Boka en demo